среда, 25 мая 2016 г.

Budowa balustrady plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Konstrukcja plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc kilku wypadków.

Balaski z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plot PVC na plot i furtę ze sztachet potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane balaski plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy planowane ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий